Een cultureel product of evenement onder de aandacht brengen bij het grote publiek van de NPO? Via Ster & Cultuur is je commercial zichtbaar bij een relevant publiek in een kwalitatieve omgeving.

Ster & Cultuur biedt voor de culturele sector een unieke manier om te adverteren bij de publieke omroep. Het is toegankelijk voor iedere organisatie die een voorstelling, boek, festival, tentoonstelling, film of ander cultureel product of evenement aanbiedt. Jouw reclame bereikt via Ster & Cultuur een groot, cultureel geïnteresseerd publiek. En er zijn meer voordelen.

Profiteer van een hooggewaardeerd netwerk

Je reclamecampagne wordt uitgezonden rondom de kwalitatieve programmering van de NPO op radio, tv én online. Dat heeft een meerwaarde voor de effectiviteit van je campagne. Uit onderzoek  blijkt namelijk dat programma-omgeving van grote invloed is op de verwerking van je commercial: hoe hoger men een programma waardeert, hoe eerder men het product of de dienst uit je reclame, wil aanschaffen. Met andere woorden: programmawaardering is van invloed op koopintentie.

Hiervoor zit je bij de NPO goed. Zo hebben de televisieprogramma’s van de publieke omroep in 2019 gemiddeld een 7,8 als rapportcijfer (Media Appreciatie Panel, GfK). Dit laat zien dat de kijkers de NPO-programmering zeer waarderen. Hieronder ter illustratie een selectie van hooggewaardeerde tv-programma’s waaromheen je campagne uitgezonden kan worden met Ster & Cultuur (Media Appreciatie Panel, GfK):

Programma Zender Gemiddeld rapportcijfer
Natuur op 2 NPO 2 8,3
Chinese Dromen  NPO 2 8,3
Podium Witteman NPO 2 8,1
2 voor 12 NPO 2 8,1
2Doc NPO 2 8
Strangers (detective) NPO 1  8
In Europa NPO 2 8
Andere Tijden NPO 2 7,9
Binnenstebuiten NPO 2 7,9
De Slimste Mens NPO 2 7,9

Wees zichtbaar in een kwalitatief reclameblok

Ster & Cultuur heeft een aanbod op tv, radio en online; in deze case zoomen we in op het tv-aanbod. Dat bestaat uit speciaal samengestelde reclameblokken die binnen de Ster-blokken worden uitgezonden. De blokken worden gevormd door meerdere korte culturele commercials en trekken extra de aandacht door de herkenbare opening en afsluiting van het blok.

Naast de waardering van de programmering speelt de kwaliteit van de reclame-omgeving ook een belangrijke rol in de effectieve verwerking van jouw reclameboodschap. Om de kwaliteit van het Ster & Cultuurblok te bepalen, is onderzoek gedaan naar de waardering en herkenbaarheid van het blok. Er is een online vragenlijst afgenomen onder deelnemers van de doelgroep 18 jaar en ouder (representatief voor de Nederlandse samenleving), die in het onderzoek naar een reclameblok inclusief Ster & Cultuurblok hebben gekeken. Er zijn vragen gesteld over het gehele blok en over één specifieke commercial van een museum.

Op de open vraag ‘wat vindt u van een reclameblok specifiek gericht op het culturele aanbod in Nederland?’ kwamen overwegend positieve reacties. Zelfs de mensen waarvoor het persoonlijk niet aantrekkelijk is (omdat ze niet veel met kunst hebben), geven aan culturele reclames leuker te vinden dan gewone reclames. Mensen die meer affiniteit hebben met cultuur vinden het vaak erg goed dat het culturele reclameblok bestaat.

Ik vind [een reclameblok specifiek gericht op het culturele aanbod] goed. Er zijn zoveel verschillende culturele dingen die je kunt doen dat je niet meer weet wat er allemaal is. Zo wordt het onder de aandacht gebracht.

Kortom, het Ster & Cultuurblok wordt hooggewaardeerd, wat een positieve invloed heeft op jouw commercial.

Goed scoren bij de juiste doelgroep

Omdat reclames in een Ster & Cultuurblok vooral gericht zijn op mensen die geïnteresseerd zijn in cultuur en culturele activiteiten, is er ook specifiek gekeken naar de doelgroep cultuurliefhebbers. Dit zijn deelnemers die hebben aangeven in de afgelopen drie maanden een museum, theater of concert te hebben bezocht. Hieronder een aantal opvallende resultaten:

  • 70% van de cultuurliefhebbers vindt dat een blok met culturele reclames opvalt in een reclameblok. Dit is 50% bij niet-cultuurliefhebbers.
  • Cultuurliefhebbers houden langer hun aandacht bij het reclameblok dan mensen die minder geïnteresseerd zijn in cultuur.
  • Cultuurliefhebbers zijn positiever over de culturele commercials.

Deze resultaten laten zien dat een reclame die overeenkomt met de persoonlijke interesse en behoeftes van de consument, meer impact heeft. Door je culturele reclame in te zetten in een Ster & Cultuurblok bereik je dus een geïnteresseerde doelgroep, wat een positief effect heeft op je campagne.

Maar er is meer: niet alleen de aandacht en waardering is hoger, ook de intentie om actie te ondernemen na het zien van de culturele reclame is beduidend groter bij cultuurliefhebbers. Zo geeft 32% aan om – na het zien van de museumreclame - meer informatie op te gaan zoeken over het museum (versus 15% van de niet-cultuurliefhebbers) en wil 20% van de cultuurliefhebbers het museum gaan bezoeken. Voor de niet-cultuurliefhebbers is dit aanzienlijk lager (8%). De juiste doelgroep bereiken met je reclame loont dus!

Het [Ster en Cultuur-blok] geeft [het publiek] de mogelijkheid kennis te maken met diverse thema’s die in de verschillende musea worden behandeld.

Goed voor je merk én je consument

Kortom, waardering, kwaliteit en relevantie zijn van groot belang voor de impact van je reclame. Door in te zetten in het Ster & Cultuur-blok kan je daar invulling aan geven. Deze aanwezigheid is positief voor je publiek, die de commercial als positiever ervaart. Maar ook voor je merk: je kan een groot publiek bereiken en daarnaast meer impact genereren met je reclameboodschap, omdat deze aansluit bij interesses van de kijker, bezoeker of luisteraar.

BRONVERMELDING

  • Ster waardering werkt onderzoek
  • Media Appreciatie Panel, GfK
  • Gemiddeld rapportcijfer NPO 2019, Media Appreciatie Panel, GfK, 13+